GEO FOCUS
Opbouw en verbetering van geodata

Projecten

Mutatiedetectie samenwerkende gemeenten

In het najaar van 2018 heeft GeoFocus voor twee samenwerkende gemeenten in de Randstad een project mutatiedetectie uitgevoerd. Voor een gebied van 75 vierkante kilometer zijn luchtfoto's van twee jaargangen met elkaar vergeleken. Daarnaast zijn de foto's met de bestaande BAG en BGT registraties vergeleken. Verschillen tussen de bronnnen werden gemarkeerd en voorzien van een beschrijving en classificatie. De resultaten zijn aan de gemeente geleverd als GIS file en spreadsheet. Met behulp van de door GeoFocus geleverde mutatiesignalen kon de gemeente BAG en BGT bijwerken naar de actuele situatie.

Mobiele app voor MOR meldingen

In 2017 en 2018 heeft GeoFocus voor een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten een maatwerk app ontwikkeld voor het verzamelen van MOR meldingen. Middels een app voor zowel Google Android als Apple IOS kunnen medewerkers van de gemeente meldingen over de buitenruimte op hun mobiele telefoon invoeren. Een koppeling met het bestaande beheersysteem zorgt ervoor dat de meldingen automatisch in de juiste workflow belanden voor afhandeling.

Samenvoegen luchtfoto's

Voor een gemeente die gebruikmaakt van meerdere luchtfoto's heeft GeoFocus de verschillende deelgebieden samengevoegd tot een enkele luchtfoto. Een voordeel van een samengevoegde foto is dat in gebieden van overlap geen hinderlijke witte vlekken het zicht belemmeren, en dat bij implementaties slechts 1 file hoeft te worden geladen.

Stereokartering

In aansluiting op een project mutatiedetectie heeft GeoFocus de stereokartering voor BGT uitgevoerd. Op plaatsen waar bestaande BGT niet aansloot op luchtfoto's is vanuit de stereobeelden nieuwe topografie ingewonnen met hoge nauwkeurigheid. De lijnen zijn voorbereid voor gebruik in BGT software. De gemeente heeft met behulp van deze lijnen de verouderde objecten kunnnen actualiseren.

Contact

GeoFocus
Hollandse Hout 366
8244 GR Lelystad
06 3050 7943
[email protected]
KVK 24390703
BTW-id NL001589946B96