GEO FOCUS
Opbouw en verbetering van geodata

ECW luchtfoto mozaiek

Samenvoegen van grote luchtfotobestanden.

Voor gemeenten die luchtfoto's ontvangen uit meerdere bronnen verzorgt GeoFocus het samenvoegen van de diverse bestanden tot een enkel luchtfotomozaiek. Het tegelijkertijd afbeelden van meedere afzonderlijke beelden geeft namelijk problemen in de overlap. Voor het samenvoegen worden tussen de diversie beelden handmatig grenslijnen gekarteerd. Na het rekenproces van vaak meerdere dagen is het resultaat een ECW luchtfoto waarin meerdere beelden met vaak verschillende resoluties zijn samengebracht, en die als een enkele file in een GIS viewer kan worden geladen, zonder problemen met overlap.

Offerte aanvragen